Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto společnosti Bonemo, a.s., se sídlem Praha 9 - Prosek, Kytlická 818/21a, PSČ 19000, IČ 28466314, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14709 svobodně a dobrovolně svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to e-mailové adresy za následujících podmínek.

Správce bude tento osobní údaj zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení správce (newsletterů), zejména zasílání nabídek a informačních e-mailů o službách nabízených správcem, a dalších reklamních, marketingových či obchodních sdělení správce. Osobní údaj bude uložen a zpracováván po dobu 5 let. Osobní údaj není poskytován žádnému příjemci.

Byl/a jsem seznámen s Informacemi o zpracování a ochraně svých osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese: 
https://www.twportal.eu/informace-o-zpracovani-a-ochrane-osobnich-udaju

Byl/a jsem poučen/a, že svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. V zápatí každého obchodního sdělení naleznu políčko ODHLÁŠENÍ Z NEWSLETTERU. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.